• Fysiotherapie manuele therapie Anrhem

Waardoor tast het beleid van de verzekeraars de kwaliteit aan van de zorg die ik krijg?

Fysiotherapeuten kunnen de inhoudelijke kwaliteit die u wilt en die past bij onze beroepsopvatting niet leveren voor het tarief dat de verzekeraar ons geeft wanneer wij niet aan hun extreme administratieve eisen voldoen. Als verzekerde wordt u daardoor geconfronteerd met fysiotherapeuten die twee behandelingen nodig hebben voor de dossiervorming. Er gaat effectieve behandeltijd verloren aan overbodige administratieve activiteiten.

Adequate dossiervorming is belangrijk. We verzetten ons tegen onnodige administratie die ten koste gaat van de inhoudelijke kwaliteit van de behandeling.

Collega’s in Amsterdam zijn een actie gestart tegen dit gedrag van verzekeraars: Alarmfase rood, fysiotherapie in nood

Op 6 juli 2012 werd in het programma "Een vandaag" aandacht besteed aan dit probleem.

Fysiotherapie Manuele Therapie Bouten

Van Lawick van Pabststraat 122
6814 HA Arnhem

T + 31 26 4430154
administratie@fysiobouten.nl
W www.fysiobouten.nl

Secretaresse aanwezig: 
maandag t/m woensdag van 8.00 tot 16.00 uur, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

check1